Lasopleidingen en meer voor professionals en hobbyisten in Nunspeet

Neem contact op

Lassen is een vak. En goede lassers zijn schaars.
Kwaliteit komt niet vanzelf. Een goede lasopleiding leidt tot hoogstaand laswerk en technisch vakwerk. Meld u of uw lassers daarom aan voor een gedegen lasopleiding en certificering bij onze lasschool. Las een oersterke staalconstructie als fundament onder uw professionele toekomst of dat van uw bedrijf!

Naast de lasschool biedt Bronckhorst Lastechniek ook opleidingen aan voor:

 • Veiligheidscursussen & VCA

 • Heftruckchauffeur en opfriscursus

 • Hobby-lassers

Lasschool en lasopleidingen

NIL Lasopleidingen

In zijn lasschool biedt Bronckhorst Lastechniek de volgende professionele lasopleidingen aan:

 • MIG/MAG lassen (niveaus 1 t/m 4)

 • TIG lassen (niveaus 1 t/m 4)

 • Booglassen met beklede elektroden (niveaus 1 t/m 4)

 • Autogeen lassen (niveaus 1 en 2)

Cursusinformatie
Onze lasopleiding volgt het principe van ervarend leren. Tijdens de cursus worden theorie en praktijk regelmatig afgewisseld. In de praktijk levert dit het meeste rendement op.


Iedere cursist krijgt een uitgebreide syllabus waarin alle behandelde stof overzichtelijk wordt beschreven.


Alle opleidingen worden gegeven door bevoegde en in de praktijk getrainde leraren.

Cursusduur, -aanvang en -locaties

De opleidingen start tweemaal per jaar in Nunspeet, in februari en september. De cursusduur bedraagt respectievelijk:

 • Niveau 1 en 2: 18 avonden van 18:30 - 21:30 uur

 • Niveau 3 en 4: 22 avonden van 18:30 - 21:30 uur

In overleg met ons zijn uiteraard voor bedrijven en groepen aanpassingen op de bovenstaande standaard mogelijk, zoals 'incompany-cursussen', alternatieve locaties en tijden.

 

Afsluiting, examen en certificering
Cursussen worden afgesloten met een NIL praktijk- en theorie-examen.
Bij goed resultaat ontvangt iedere cursist het NIL-diploma.

 

Hobby- en introductiecursussen lassen

Voor geïnteresseerden en hobbyisten op het gebied van lassen verzorgt Bronckhorst ook:

 • Kennismakingscursus lassen

 • Lascursus voor hobby-lassers en hobbyisten

Plan uw opleiding

Veiligheidscursussen conform VCA

Naast de lasopleidingen geeft Bronckhorst Lastechniek ook diverse veiligheidscursussen conform het VCA-certificatiesysteem, zoals:

 • Basisveiligheid

 • Veiligheid voor Leidinggevenden

Deze cursussen zijn bedoeld voor ondernemers en leidinggevenden in de technische sector met een risicoprofiel. Ze geven een goed inzicht in regelgeving en zorgbepalingen van Arbowetgeving ten behoeve van veilig werken en risicovermijding. Steeds vaker vereist de opdrachtgever een VCA-certificering van zijn aannemers. Relevant genoeg dus om hier goed op voorbereid te zijn.

 

VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en stuurt aan op veiliger werken en het voorkomen van ongevallen. VCA biedt een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. VCA-certificatie is vereist voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving.

 

Voor meer informatie, bezoek de VCA-website.

Plan uw certificering

Opleidingen tot heftruckchauffeur

Voor veel van onze klanten is de opbouw tot veelzijdigheid van medewerkers steeds belangrijker. Dit maakt werken niet alleen leuker, maar biedt ook meerwaarde voor werkgever en werknemer. Daarom bieden wij ook de volgende opleidingen aan tot heftruckchauffeur plus vervolgcursussen:

 • Basisopleiding tot heftruckchauffeur

 • Opfriscursus voor heftruckchauffeurs

 • Veilig hijsen

Plan uw opleiding

Onze NIL-standaard geeft u kwaliteitsgarantie

Bronckhorst Lastechniek biedt een hoogwaardige lasschool die wordt erkend door onder meer:

 • Het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)

 • SOM erkend leerbedrijf

 • Metaalunie

 • ECABO

Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL)
Aanvankelijk onder de vlag als SOM-leerbedrijf, verzorgt Bronckhorst al sinds 1995 lasopleidingen voor het NIL en is als zodanig sinds 2001 ook officieel erkend als Opleidingsinstituut voor Lastechniek. Door ons opgeleide en gecertificeerde lassers zijn professioneel, leveren topkwaliteit vakwerk en zijn veelgevraagde vakmensen.

 

Bronckhorst Lastechniek is een NIL-erkend opleidingsinstituut, voor de niveaus 3 en 4. Dit garandeert u een hoge kwaliteit van opleiding.

 

NIL-erkenning betekent kwaliteit
Het NIL beoordeelt alle relevante aspecten van ons opleidingsinstituut, de aangeboden lascursussen en cursusonderdelen, en spreekt daar een positief waardeoordeel over uit.

De erkenning geldt voor een of meer van de volgende lasprocessen:

 • Autogeen

 • Booglassen

 • MIG/MAG-lassen

 • TIG-lassen

De beoordelingsprocedure is conform het kwaliteitshandboek en reglementen van NIL. Deze bestaat uit een schriftelijk interview, gevolgd door onderzoek ter plaatse.

 

Door NIL te beoordelen zaken zijn:

 • Kwaliteitsbeheersing

 • Lesmateriaal

 • Opleidingsplan

 • Accommodatie van de cursus

 • Opleidingsniveau en ervaring van docenten

 • Aanwezige en gebruikte lasapparatuur

 • Gebruikte proefstukken

NIL-erkenning geldt voor onbepaalde tijd, zolang aan NIL-voorwaarden wordt voldaan. Jaarlijks vindt er controle plaats, waarbij als continuïteitscriterium geldt dat de erkende opleiding ieder jaar wordt gegeven.

Neem contact op

Plan direct uw opleiding bij Bronckhorst Lastechniek in Nunspeet. Bel 0341 - 43 43 64 of stuur ons een bericht via de contactpagina.

Neem contact op